19 апр. 2021

ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ „COVID-19“

ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ ЗА
ИЗСЛЕДВАНИЯ В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПАКЕТИ »COVID-19«

1. АНТИТЕЛА COVID-19

CoV IgG – антитела количествен
CoV IgМ – антитела количествен

ЦЕНА 34.00 лв.

2. ДИАГНОСТИКА COVID-19

ПКК, СУЕ, CRP, Д-ДИМЕР, ФЕРИТИН

ЦЕНА 44.00 лв.

3. СЛЕД COVID-19

ПКК, СУЕ, CRP, Д-ДИМЕР, ФЕРИТИН,
К +, Nа +, Cl -, ASAT, ALAT, КРЕАТИНИН

ЦЕНА 58.00 лв.

4. ДРУГИ ПАКЕТИ

 ПКК, СУЕ, CRP ЦЕНА 13.00 лв.
 ПКК, СУЕ, CRP, ФЕРИТИН ЦЕНА 28.00 лв.
 ПКК, СУЕ, CRP, Д-ДИМЕР ЦЕНА 29.00 лв.