Структура и дейности

Организационната структура на ДКЦ II – Бургас ЕООД е утвърдена от Управителя и е съобразена с изисквания на Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове, действащи в страната.

Структурата на ДКЦ II – Бургас ЕООД – гр.Бургас е регламентирана в включва следните обособени структурни звена:

Регистратура

Клинично звено:

 • Кардиологичен кабинет
 • Ендокринологичен кабинет
 • Хирургичен кабинет
 • Кабинет по  гръдна хирургия
 • Ортопедичен кабинет
 • Урологичен кабинет
 • Акушеро-гинекологичен кабинет
 • Ото-рино-ларингологичен кабинет
 • Офталмологичен кабинет
 • Педиатричен кабинет
 • Неврологични кабинети
 • Терапевтичен кабинет
 • Неврохирургичен кабинет
 • Кабинет по съдова хирургия
 • Кабинет по медицинска онкология
 • Кабинет по клинична хематология
 • Кабинет по нефрология
 • Кабинет по гастроентерология
 • Кабинет по клинична алергология

Диагностично звено:

 • Образна диагностика
 • Клинична лаборатория

 

Физиотерапевтично звено:

 • Физиотерапия и рехабилитация
 • Спортна медицина

Администрация

IMG_4929Извършват се високоспециализирани изследвания: доплерово изследване на съдовете, вело–тест на сърдечно-съдовата система, аудиометрия, непрекъснат 24-часов запис на АН (холтермониториране).

Клинична лаборатория е оборудвана с: автоматичен хематологичен анализатор, автоматичен биохимичен анализатор, апарат за имунологични анализи, апарат за хемостаза. Извършват всички видове хематологични изследвания, коагулация, биохимични изследвания, изследвания на електролити, микроелементи, хормони, микробиологични изследвания по договор. Участва в система за външен „контрол на качеството” на изследванията. Възможност за получаване на резултати по Интернет.

IMG_4943Звеното за Образна диагностика разполага с апаратура за рентгенова и ехографска диагностика, с цветен доплер. Извършват се всички видове рентгенографии, ултразвукови изследвания на коремни органи, щитовидна жлеза, млечни жлези и др. Притежава необходимите лицензии за работа.

Звено по Физикална и рехабилитационна медицина разполага с апарати за: Магнитотерапия, Ултразвуков терапевтичен апарат, Апарат за високочестотна терапия, Апарат за микровълнова терапия, Апарат за нискочестотни и интерферентни токове, Галваностат, Бипулсатор, Кварцова лампа и Кабинет по лечебна физкултура.

Звено Спортна медицина предоставя специализирани медицински услуги на спортисти,профилактика на гръбначни изкривявания  и други заболявания на деца в училищна възраст.

IMG_4378Диагностично-консултативен център II Бургас работи по договор с НЗОК.

В центъра се издават медицински документи – болнични листове, рецепти, протоколи, бележки; мед.свидетелства за работа у нас и в чужбина, за всички категории шофъори, за ученици и др.

 

В ДКЦ II Бургас се извършват специализирани и профилактични прегледи по договори с Доброволни Здравноосигурителни фондове и Застрахователни дружества:

 • ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
 • ТОКУДА ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
 • ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ
 • ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО  СЪГЛАСИЕ АД
 • ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗЕАД
 • ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД
 • ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
 • ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА АД
 • ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АД ВИКТОРИЯ
 • ОБЕДИНЕН ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДОВЕРИЕ ЗАД
 • ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21 АД
 • ЗД ОЗОК ИНС АД