Специалисти

СПИСЪК НА ЛЕКАРИТЕ – СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ
В „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-ІІ БУРГАС“ ЕООД
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С ЛЕКАРИТЕ:
ЦЕНТРАЛА: 056/ 82 01 45, 82 01 48

Хирургия:

Д-р Гегам Баклаваджян
Вторник, сряда   08.30 – 12.00
Петък   09.00 – 12.00
Запази час онлайн

Д-р Кирил Чакъров

Четвъртък   08.30 – 13.30 и 14.00-16.00;
Петък   14.30 – 16.30
Запази час онлайн

Хирургия и медицинска онкология:
 
Д-р Евгени Гяуров
Понеделник 08.30-12.00 и 14.00-16.30

Вторник   14.30 – 16.30
Запази час онлайн
 
Хирургия и гръдна хирургия:Доц.Д-р Таньо Стефанов, д.м.

Вторник, четвъртък   14.30 – 17.00
 
Ушно-носно-гърлени болести:

Д-р Илка Баева
Понеделник, сряда, петък  10.00 – 11.00

Д-р Нася Атанасова
Понеделник, сряда, петък  12.00 – 15.30
Вторник, четвъртък  08.30 – 12.30 и от 13.00-15.30

Акушерство и гинекология:

Д-р Ради Златев
Понеделник, сряда   09.00 – 12.00;
Четвъртък, петък   09.00 – 12.00
Запази час онлайн

Д-р Радослав Горанов
Понеделник   14.30 – 16.30
Четвъртък   15.00 – 17.00
Запази час онлайн

Д-р Зорница Сербезова
Сряда   14.30 – 17.00
Запази час онлайн
 
Нервни болести:

Д-р Николай Тумбев
Вторник, сряда, четвъртък, петък   09.00 – 12.00

Кардиология:

Д-р Ирена Стойкова
Понеделник, сряда, петък   08.30 – 12.00;
Вторник 14.00 – 16.30,
Четвъртък 13.30 – 16.30
Запази час онлайн

Д-р Величка Недева
Понеделник, сряда   09.00 – 13.00;
Вторник   14.00 – 18.00

Д-р Тодор Драганов
Понеделник, четвъртък   15.30 – 17.30
Запази час онлайн

Вътрешни болести:

Д-р Григор Кънчев
Вторник   08.00 – 12.00 и 14.00-15.30
Сряда  14.00 – 15.30
Четвъртък  08.00 – 12.00;

Детски болести:

Д-р Виделина Василева
от понеделник до четвъртък   07.30 – 14.00

петък 07.30-12.00
Запази час онлайн

Очни болести:

Д-р Добринка Добрева
Понеделник, вторник, сряда, четвъртък   07.30 – 12.30 и от 13.00-15.00;
Петък   07.30 – 12.30 и от 13.00-14.00
Запази час онлайн
Ендокринология и болести на обмяната:

Д-р Иван Данов
Понеделник 13.30-15.30
Вторник   09.00 – 13.00;
Четвъртък   15.00 – 18.30;
Петък   09.00 – 12.30
Запази час онлайн

Урология:

Д-р Георги Георгиев

Понеделник, вторник  15.00-18.00
Сряда, петък  08.30-12.00

Запази час онлайн

Д-р Златка Чолакова
Сряда, четвъртък  14.30-16.30
Запази час онлайн

Ортопедия и травматология:

Д-р Славин Желев
Понеделник, четвъртък   08.00 – 12.30, 13.00 – 15.30
Вторник, сряда, петък      08.00 – 12.00

Д-р Владимир Гецов
Вторник, сряда, петък  14.30 – 19.00
Запази час онлайн

Клинична хематология:

Д-р Мария Лалева
Понеделник, сряда   15.00 – 17.00

 
Гастроентерология: 
 
Д-р Динко Динев

Вторник,  четвъртък   14.30 – 16.30
Запази час онлайн
 
Неврохирургия:
 
Д-р Нягол Балев
Сряда 14.30-16.30
Запази час онлайн
 
Съдова хирургия:
 
Д-р Ивайло Хаджиев
Понеделник, сряда    14.30 – 16.30
Запази час онлайн

Кабинет по ендокринология и болести на обмяната „Активни и здрави“, в който се извършва профилактика и лечение на наднормено тегло, затлъстяване и метаболитен синдром, хранене, диететика и спорт:

Доц. Д-р Даниела Попова

Д-р Евелина Иванова
Вторник, сряда, четвъртък   13.00 – 18.30

Образна диагностика:

Д-р Детелина Радева
Всеки ден по график   08.00 – 12.30 или 13.00 – 18.30

Д-р Силвия Ченгелиева
Всеки ден по график   08.00 – 12.30 или 13.00 – 18.30

Клинична лаборатория:

Д-р Златина Миланова
Понеделник, сряда,петък  08.30 – 11.30
Вторник, четвъртък 12.00 – 15.00

Физикална и рехабилитационна медицина:
 
Д-р Ваню Хърков
Всеки ден 08.30 – 10.00
 
Спортна медицина

Д-р  Христо Вълчев
Всеки ден   8.00 – 11.30 и от 12.00- 16.00

Д-р Росен Харизанов
По график   8.00 – до 11.00
 
ГОСТУВАЩИ ЛЕКАРИ:
 
Доц. д-р Чанко Чанков
Завеждащ отделение по ортопедия и травматология в болница „Вита“ София
В определен ден от месеца
Запази час онлайн