2 дек. 2019

ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ ДО КОЛЕДА

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II БУРГАС” ЕООД

ОТ 18.11.2019 г. ДО 25.12.2019 г.

ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ ЗА
ИЗСЛЕДВАНИЯ В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПАКЕТ »ПРОФИЛАКТИКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА«

САМО ЗА 5.90 лв.

ХОЛЕСТЕРОЛ, ТРИГЛИЦЕРИДИ, HDL- ХОЛЕСТЕРОЛ
+ ПОДАРЪК ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПИКОЧНА КИСЕЛИНА

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПАКЕТ »ПРОФИЛАКТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ«

САМО ЗА 6.30 лв.

АСАТ, АЛАТ, ГГТ

+ ПОДАРЪК ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПАКЕТ »ПРОФИЛАКТИКА НА БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ«

САМО ЗА 5.50 лв.

КРЕАТИНИН, ПИКОЧНА КИСЕЛИНА, УРЕЯ

+ ПОДАРЪК ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TSH + ПОДАРЪК ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР

САМО ЗА 7.50 лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PSA + ПОДАРЪК ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЕАТИНИН

САМО ЗА 10.00 лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
МИКРОАЛБУМИН +ПОДАРЪК ИЗСЛЕДВАНЕ КРЪВНА ЗАХАР

САМО ЗА 10.00 лв.

 

ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ

ЕХОКАРДИОГРАФИЯ – 35.00 лв.

ПРЕГЛЕД ПРИ КАРДИОЛОГ С ЕХОКАРДИОГРАФИЯ – 50.00лв.

ЕХОДОПЛЕР НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА – 25.00 лв.

ПРЕГЛЕД ПРИ ЕНДОКРИНОЛОГ С ЕХОДОПЛЕР НА
ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА – 45.00 лв.

ДОПЛЕР НА СЪДОВЕ – 30.00 лв.

ПРЕГЛЕД ПРИ НЕВРОЛОГ С ДОПЛЕР НА СЪДОВЕ – 50.00 лв.

ПРЕГЛЕД ПРИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ С ЕХОГРАФИЯ НА
КОРЕМНИ ОРГАНИ – 50.00 лв.