Специалисти

СПИСЪК НА ЛЕКАРИТЕ – СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ
В „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-ІІ БУРГАС“ ЕООД
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С ЛЕКАРИТЕ:
ЦЕНТРАЛА: 056/ 82 01 45, 82 01 48

Ушно-носно-гърлени болести:

Д-р Илка Баева

Понеделник, сряда, петък  08.30 – 12.00

Д-р Нася Атанасова

Понеделник, сряда, петък  12.00 – 16.30;    Вторник, четвъртък  08.30 – 16.30

Хирургия:

Д-р Георги Пасков

Понеделник, четвъртък  08.00 – 13.00   

Д-р Гегам Баклаваджян

Вторник, сряда   08.30 – 12.30;     Петък   09.00 – 12.00
 
Хирургия и медицинска онкология:
 
Д-р Евгени Гяуров

Понеделник, вторник   14.30 – 19.30
 
Хирургия и гръдна хирургия:
 
Доц.Д-р Таньо Стефанов, д.м.

Вторник, четвъртък   14.30 – 18.00
 
Акушерство и гинекология:

Д-р Ради Златев

Понеделник, сряда, петък   08.30 – 13.30;    Четвъртък   09.00 – 13.30

 

Д-р Радослав Горанов

Понеделник   14.30 – 18.30
Четвъртък   15.00 – 16.30
 
Нервни болести:

Д-р Николай Тумбев

Вторник, сряда, четвъртък, петък   08.30 – 15.30

Д-р Бисерка Желязкова

Понеделник, сряда   08.30 – 12.30;    
Вторник, четвъртък   13.30 – 18.00;     
Петък   09.30 – 12.30

Кардиология:

Д-р Ирена Стойкова

Понеделник, сряда, петък   08.30 – 13.30;  
Вторник 15.00 – 18.30,   Четвъртък 13.30 – 18.30

Д-р Величка Недева

Понеделник, сряда   08.30 – 13.30;     Вторник   14.00 – 19.00

Вътрешни болести:

Д-р Григор Кънчев

Вторник   08.30 – 18.30;      Четвъртък  08.30 – 13.30;  
Сряда  14.00 – 19.00  

Педиатрия:

Д-р Виделина Василева

Всеки ден   07.30 – 16.00

Очни болести:

Д-р Добринка Добрева

Понеделник, вторник, сряда, четвъртък   07.30 – 16.00;     Петък   07.30 – 15.00

Ендокринология и болести на обмяната:

Д-р Иван Данов

Вторник   09.00 – 13.00;     Четвъртък   15.00 – 19.00;      Петък   09.00 – 13.00

Урология:

Д-р Владимир Николов

Понеделник, вторник, четвъртък   15.00 – 19.00;     Сряда, петък   08.30 – 12.30

Ортопедия и травматология:

Д-р Славин Желев

Понеделник, четвъртък   08.00 – 12.30, 13.00 – 18.30
Вторник, сряда, петък      08.00 – 14.00

Д-р Владимир Гецов

Вторник, сряда, петък  14.30 – 19.00

 

Клинична хематология:

Д-р Мария Лалева

Понеделник, сряда   14.30 – 18.00

Съдова хирургия:

Д-р Галин Желев

Понеделник    15.00 – 18.00

Д-р Тодор Драганов

Сряда   15.00 – 18.00

Психиатрия:

Д-р Мишо Мишев

Понеделник   14.00 – 19.00
 
Нефрология:
Д-р Петя Купенова

Вторник, четвъртък   09.30 – 12.30
 
Гастроентерология: 
Д-р Динко Динев

Вторник, сряда, петък   15.00 – 16.30
 
Неврохирургия:
Д-р Стефан Николов

В определени дни от месеца 

Образна диагностика:

Д-р Лариса Иванова

Всеки ден по график   07.30 – 14.30 или 12.30 – 19.30

Д-р Детелина Радева 

Всеки ден по график   07.30 – 14.30 или 12.30 – 19.30

Физикална и рехабилитационна медицина:

Д-р Ваню Хърков

Всеки ден от  13.00 – 16.30

 

Клинична лаборатория:

Д-р Златина Миланова

Понеделник, сряда, петък   07.30 – 11.30;     Вторник, четвъртък   12.00 – 16.00

Кабинет по ендокринология и болести на обмяната „Активни и здрави“, в който се извършва профилактика и лечение на наднормено тегло, затлъстяване и метаболитен синдром, хранене, диететика и спорт:

Доц. Д-р Даниела Попова

Д-р Евелина Иванова 

Сряда, четвъртък   08.30 – 13.30;

Вторник   13.00 – 18.30