За нас

IMG_4940Диагностично–консултативен център II Бургас ЕООД осигурява специализирана извънболнична медицинска помощ основно на населението на Община Бургас и съседните общини от Област Бургас с обслужвано население над 200 000 души. През туристическия сезон в центъра се обслужват пациенти от цялата страна, както и чуждестранни граждани.

ДКЦ II – Бургас ЕООД извършва по график медицински дейности от следните видове:

  • Амбулаторни медицински прегледи за диагностика и лечение от лекар-специалист: акушер-гинеколог, кардиолог, хирург, оториноларинголог, офталмолог, педиатър, невролог, ендокринолог, уролог, ортопедо-травматолог, терапевт, психиатър, неврохирург, съдов хирург, хематолог, гръден хирург, нефролог, гастроентеролог.
  • Профилактични медицински дейности, в т.ч. женска и детска консултация.
  • Консултации, поискани от друг лекар.
  • Високоспециализирани дейности: доплерово изследване на съдове, вело-тест на сърдечно-съдовата система, аудиометрия, ехокардиография, непрекъснат 24-часов запис на АН (холтермониториране).
  • Диспансерно наблюдение на болни.
  • Клинични медико-диагностични изследвания – хематологични изследвания; биохимия; изследване на хормони; туморни маркери; изследване на урина и други.
  • Образни медико-диагностични изследвания, рентгенографии и рентгеноскопии; ехографски изследвания на чернодробна и отделителна системи, щитовидна и млечни жлези, коремни органи и други.
  • Физиотерапевтични дейности и рехабилитационни дейности.
  • Експертиза на работоспособността.

Центъра е осигурен със съвременна медицинска апаратура, която се използва за ежедневната диагностична и лечебна дейност. Лекарският състав е от опитни специалисти в съответните области на дейност на центъра.

Диагностично-консултативен център II – Бургас ЕООД осъществява своите диагностични, лечебни и профилактични и спомагателни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.

ДКЦ II – Бургас ЕООД е акредитирано от Министерство на здравеопазването през 2016 година и получи акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „Отлична“ за срок от пет години.

Лечебното заведение е сертифицирано по Системата за управление на качеството по изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 от 2010 година и по новата версия на стандарта ISO 9001:2015 – от 2016 година.