9 апр. 2019

Гастроентеролог д-р Динев в „ДКЦ II Бургас“ ЕООД

В „ДКЦ II Бургас“ ЕООД ще преглежда лекар-специалист по гастроентерология – д-р Динко Динев.
За записване – на регистратурата на центъра или на тел. 056 820145, 820148.