Профил на купувача

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА СЛЕД 15.04.2016г.

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

 

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен и извънгаранционен сервиз на стационарен ултразвуков апарат с цветен доплер за кардио-васкуларна диагностика и 12-канален ЕКГ-апарат.