24 авг. 2017

Промоционални пакети изследвания за детска градина и ясла

През м.09.2017г в Клиничната лаборатория в ДКЦ 2 Бургас се предлагат следните промоционални пакети изследвания:
1. ПКК, СУЕ, урина /пълно изследване/ и 2 микробиологияни проби – 20.00 лв.
2. ПКК, СУЕ, урина /пълно изследване/ и 1 микробиологияна проба – 14.00 лв.
3. Изследване за сифилис на единия родител – 6.00 лв.