Начало

 Диагностично – консултативен център II Бургас ЕООД осигурява специализирана извънболнична медицинска помощ основно на населението на Община Бургас и съседните общини от Област Бургас.
  През туристическия сезон в центъра се обслужват пациенти от цялата страна, както и чуждестранни граждани.

Резултати от изследвания

ДО КОЛЕДА  

В "ДКЦ II БУРГАС" ЕООД ПРЕДЛАГАМЕ

ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ 
КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРЕГЛЕДИ ОТ ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ

ВИЖ НОВИНИ

Клинична лаборатория на ДКЦ II Бургас предлага възможност за проверяване на резултати през нашия уеб сайт.

Проверка на резултати

В лабораторията се извършват всички видове хематологични изследвания, коагулация, биохимични изследвания, изследвания на електролити, микроелементи, хормони, микробиологични изследвания по договор.

Новини

Контакти

Диагностично - консултативен център II Бургас работи от 07:30 до 19:30 часа всеки работен ден. Лечебното заведение е достъпно за трудно подвижни лица.
056 / 82 01 45
056 / 82 01 48
Бургас 8000
бул. Демокрация 94